Kommuner har både frihet og ansvar i klimaarbeidet

foto