Trønderopprøret svarer helseministeren: Pasientkrisen er ditt ansvar

foto