Vi foreldre må ta ansvar. Jobben er ikke over når ungdommen er kjørt til trening

foto