Fylkeskommunen må sluke stoltheten: De er dømt og må beklage!

foto