Vi på NTNU må tørre å snakke om våre verdier, Anne Borg

foto