Reaksjonen er forståelig. Mange sykepleiere opplever et betydelig arbeidspress allerede.

LES OGSÅ: Redd det vil svekke pasientsikkerheten

Sykehusledelsens ønske om å endre rutinene er i utgangspunktet fornuftig. I stedet for at sykepleierne skal bruke en halv time på rapportering under vaktbyttet, skal de i fremtiden bruke et kvarter. Denne halveringen av rapporteringstiden er allerede gjennomført ved 49 av 105 klinikker.

Målsetningen er at de 15 sparte minuttene skal komme pasientene til gode. Det vil være et steg i riktig retning. Rapportering og møtevirksomhet har de siste årene tatt mer og mer tid på en rekke offentlige arbeidsplasser.

LES OGSÅ: Sykepleierne mobiliserer mot sykehusledelsen

At sykepleierne skal få mer tid til pasientene, vil være i alles interesse. De forteller at de ofte blir slitt mellom faglige vurderinger og krav til effektivitet. Det er en påkjenning å føle at effektivitetskravene hindrer at man kan gjøre en best mulig jobb. Når sykehusledelsen vil bruke de 15 innsparte minuttene på å gi sykepleierne mange flere arbeidsdager, oppleves derfor effektiviseringen av arbeidsrutinene som enda et sparetiltak.

Alle forsøk på å spare i helsesektoren har en tendens til å bli møtt med motstand. Men sektoren er forpliktet til å få mest mulig helse ut av hver krone, og det vil alltid finnes smartere måter å arbeide på, blant annet på grunn av utviklingen av ny teknologi.

Sykepleierne må derfor godta at det skjer endringer også i deres yrke. Samtidig må sykehuset ta reaksjonene på alvor. Skal man effektivisere, blir resultatet best når man samarbeider med de ansatte. Slitne og umotiverte sykepleiere er ikke effektivt.

Svært mange sykepleiere arbeider dessuten i redusert stilling, blant annet på grunn av de belastningene turnusarbeidet medfører. Hvis flere arbeider i full stilling, vil det bli lettere å organisere virksomheten på en effektiv måte. Det er en fordel for alle at yrket oppleves som attraktivt.