Det mangler ikke på gode intensjoner når politikerne og administrasjonen skal få flere av oss til å sykle. Torsdag kveld tar bystyret stilling til en ny plan for å legge bedre til rette for sykkel i Midtbyen. Målet er at bedre og tryggere steder å parkere tohjulingen skal inspirere oss til å la bilen stå og heller velge sykkel.

Se spørsmålene fra våre lesere og svarene fra sykkelekspertene i vårt nettmøte om sykkel i Trondheim

En by med høye ambisjoner på vegne av de på to hjul må selvsagt også sørge for at det finnes et sted å parkere sykkelen når turen inn til byen er over. Derfor er det nødvendig med en tiltaksplan. Gjennom Miljøpakken og avtaler med staten strømmer det inn penger til slike tiltak. Bedre sykkelparkering er en naturlig forlengelse av alle gode investeringer som er gjort på sykkelveiene de siste årene.

Samtidig som den nye sykkelstrategien rulles ut, skal det innføres en rekke andre tiltak i Midtbyen. Deler av byen foreslås stengt for privatbiler, og handelsstanden er forståelig nok bekymret for veien videre. Midtbyen er viktig å ta vare på, og da trenger vi butikker innenfor elveslyngen. Fortsatt er mange av dem avhengig av et kundegrunnlag som fortsatt kjører bil. Trondheim er ikke København eller Stockholm, der det er mulig å opprettholde yrende handel og folkeliv i et stort område uten biler. Ennå. Alt løses ikke ved å gjøre hverdagen vanskeligere for dem som må bruke bilen.

Einar Aas, styreleder i Gullsmes Aas, skriver i dette innlegget at noen gleder seg over at de kverker Midtbyen

Men bedre sykkelparkering er et riktig tiltak. Antallet som sykler har økt siden 2010, det viser blant annet kommunens egne tellinger på bruene inn til Midtbyen. Skal denne utviklingen fortsette, er bedre sykkelparkering, og gjerne under tak og bak låste dører, en nødvendighet.

I planen legges det opp til å etablere flere parkeringsplasser på gateplan. Men en sykkelby må ha høyere ambisjoner. Sykkelhotell, gjerne med tilbud om reparasjoner og vask mens sykkelen står parkert, er en god idé. I planen skisseres det muligheten for å etablere slike sykkelhotell i parkeringshusene. Flere av byens p-hus har kapasitet fordi bilistene ikke er spesielt ivrig til å bruke dem. Alle som har forsøkt å tråkle en vanlig stasjonsvogn på plass mellom betongsøyler og andre biler, forstår hvorfor. Spørsmålet er om det lar seg gjøre å lokke syklistene ned i trange parkeringskjellere, og om det finnes vilje til å betale for en slik tjeneste. Forslaget er imidlertid så spennende at det bør prøves ut.

Ambisjoner er bra, men fra tid til annen må man stikke fingeren i jorda og se seg rundt. Trondheim er en by der det er vanligvis er kaldt, mørkt og glatt fra november til april. Sykkel som fremkomstmiddel er bra for mange, men ikke for alle. Vi kan ikke regne med at alle småbarnsforeldre hekter tilhengeren bakpå sykkelen en iskald februarmorgen og svinger innom skole og barnehage med podene, før de sykler til jobben. Slik fungerer ikke hverdagen for mange.

Men sammen med et nytt og bedre metrobussnettverk, vil stadig flere av oss kunne leve godt med å sette igjen bilen hjemme de aller fleste dagene. Samtidig må tiltakene balanseres. Noen ganger er privatbilen nødvendig å bruke. Slik er det bare.

Debatten om bilfrie gater i Midtbyen har rast på sosiale medier

Dersom folk i Trondheim opplever et vanskelig tilgjengelig sentrum, vil Midtbyen kunne dø. Balanse mellom restriksjoner for bilene og bedre forhold for dem som tar buss, sykler eller går, er nødvendige. Ingen er tjent med at vi heller settes oss i bilen for å gjøre unna handelen på et kjøpesenter utenfor sentrum, fremfor å rusle på Søndre en ettermiddag.

Men på sikt vil alt endres. Kjøpesentra utenfor byen vil oppleve økt konkurranse fra netthandel. Vi ser denne utviklingen i USA der kjøpesentertettheten er høy og netthandelen vokser. Samme situasjon har vi her hjemme med høy tetthet av kjøpesentra og en netthandel som vokser kraftig. Midtbyens styrke i kampen mot kjøpesentrene er å tilby tjenester og opplevelser man ikke kan kjøpe på nettet. Utviklingen de siste årene viser at det tar tid å endre handlingsmønster, men det er ikke umulig. Tiden er ennå ikke moden for et sentrum helt uten parkeringsplasser eller privatbiler. Men bedre busstilbud og bedre sykkelmuligheter vil dra oss alle i riktig retning.

Når buss eller sykkel blir førstevalget for de aller fleste, og er raskere og mer lettvint enn å bilen, da har vi kommet langt.

Les flere kommentarer fra Harry Tiller her