I hvert fall er det noe fryktelig galt fatt med mennesker som laster ned og deler overgrep mot barn. Det er ubegripelig at noen kan sette seg ned med pc-en, og nyte bilder og videoer av barn som utsettes for vold og som blir ødelagt for resten av livet. Når vi leser at familiefedre geskjefter seg med en slik avskyelig «hobby», er det bortenfor enhver fatteevne. Ikke rart at vi stempler dem som avskum det finnes et eget sted i helvete for.

I virkeligheten er ikke dette monstre, men tilsynelatende vanlige mennesker. De er pene i tøyet, har jobb, familie og venner. Vedkommende kan være en nabo eller kollega. Samtidig er de kriminelle som holder på den mørkeste hemmelighet. Kartlegging viser at det er over 1000 trøndere som driver med dette i løpet av et år.

Det viser seg at mange av overgrepsnedlasterne som blir pågrepet er lettet over å bli tatt. Da Trøndelag politidistrikt pågrep nedlastere i en operasjon for et par år siden, uttrykte flere at de ville ha hjelp. Politiet inngikk etter hvert et samarbeid med St. Olavs hospital avdeling Brøset som utviklet et foreløpig behandlingstilbud.

Den nye etterforskningsgruppen kalt Sobi (seksuelle overgrep mot barn på internett) jobber målrettet mot personer som laster ned, deler og oppbevarer overgrepsbilder. De prioriterer mistenkte det er størst sjanse for at selv begår overgrep, blant annet personer som selv har barn. Sobi jobber samtidig aktivt mot nedlastere i «startfasen». Nedlastere begynner gjerne med å se på poseringsbilder av barn før de går over til chattekanaler. Til slutt er de kanskje åpne for å begå overgrep selv. Politiet ønsker å hjelpe disse personene før de ender opp som overgripere.

Å jobbe forebyggende på denne måten er noe helt nytt i Norge, og det er bare å ta av seg hatten for det arbeidet som denne etterforskningsgruppa gjør. Som en av etterforskerne uttrykker: «Barn er noe av det viktigste vi kan jobbe med, fordi barna er framtiden.»

De som laster ned overgrepsmateriale skal på sin side være forberedt på at politiet kan ringe på døra deres en dag. Hvis det først skjer, er det faktisk godt å vite at de skal behandles som mennesker. Antageligvis er det lettere å røyke ut mennesker enn monstre, for sistnevnte finnes ikke.