Barn i barnehager og skoler må være mer aktive

foto