Samfunnsøkonomisk lønnsomhet har betydning for hvor vegen skal gå

foto