Marienborgområdet må sikres for framtidens jernbanevedlikehold

foto