Høyres privatiseringsreform gir mer privatisering, ikke flere pasientrettigheter!

foto