Naturmangfoldet trenger raushet, redelighet og sterke allianser

foto