I alle fall hvis man skal dømme etter hovedoppslaget i onsdagens utgave av denne avis. Noen lesere har reagert på at Adresseavisen bruker så mye plass på en internasjonal popstjerne, mens det foregår langt viktigere ting både i byen og i verden forøvrig. Men de som haddde klart å skaffe seg billetter til Granåsen, hadde nok stor glede av å lese om det i avisen og på nett etterpå.

Les også: Livet ble komplett etter møtet med Robbie

Idol er hovedtema for årets Olavsfestdager som daglig trekker tusener til Midtbyen. Hvem er det vi ser opp til, og hvorfor? Det har vært kamp om plassene også på vestfrontmøtene utenfor Nidarosdomen. Der er kirkelige helter blitt satt under lupen. Skal vi i det moderne Norge se opp til en krigerkonge som Olav den hellige, en jødehater som Martin Luther og en Jesus som kan fortolkes på så mange måter?

Svarene varierer ut fra hvem som snakker. Eter å ha fulgt nesten alle vestfrontmøtene så langt, kan jeg si at jeg har hørt mye klokt og tankevekkende. En innvending mot programmet er at det kun er de kristne heltene som er løftet frem til debatt. De andre, verdslige idolene, som Moddi, Stargate og Kurt Nilsen er programhelter, men tas ikke opp til debatt. Det kunne også vært interessant å høre hvilke verdier de gir sine fans.

Samtidig som vi feirer Olsok, har valgkampen startet. Flere politikere har igjen hentet frem de norske verdiene og satt hjerter og tunger i brann. En pilegrimsfrelst kulturminister, en tidligere oljestatsråd og den ustanselige Sylvi Listhaug mener at norske verdier er satt under press. Listhaug går lengst og sier at vi må bremse innvandringen enda mer for å bevare det typisk norske. Det er idolene våre det krangles om. Er det Jesus, Muhammed, eller er det bare mammon, ego og popstjerner?

Et samlet kommentariat går igjen i et verdslig, verbalt korstog mot både politikere og fenomenet norske og kristne verdier. For hva er vel det, spør de. Vi er moderne, ikke kristne, slås det fast på lederplass i selveste Adressa.

Les også: Det er for lettvint å sette likhetstegn mellom kristendom og norske verdier

Det er lett å raljere når politikeres eksempler på norskhet er brunost, Kvikk Lunsj og juletreet. I likhet med mange, også troende kristne, kan jeg ikke se at innvandringen truer det mange av oss kaller norske verdier. Ser man bort fra en del ekstreme miljøer og uttalelser, lever innvandrere og nye landsmenn i fred med hverandre. Et flertall av de nyankomne later til å respektere et samfunn som er bygget på «den kristne og humanistiske arven vår», slik det slås fast i Grunnlovens paragraf 2.

Kanskje blir noen av de som kommer med en religiøs overbevisning og en kultur som er annerledes enn vår, usikre på hva vi egentlig står for. De politisk korrekte er jo så opptatt av å være så nøytrale som mulig, i misforstått toleranse. Vi kan oppleves som utydelige og vanskelige å forstå. Det fremmer ikke integreringen.

Les også: KrF ser rødt etter Listhaug-utspill

Jeg mener at Norge er et kristent land. Ikke i den forstand at alle er troende og det vi kaller personlig kristne. Men på den måten at de grunnleggende verdiene vårt samfunn er tuftet på, som respekten for den enkeltes menneskeverd, troen på nestekjærlighet og tilgivelse, har sin basis i den kristendommen som etterhvert fikk fotfeste her i landet. Av disse verdiene er mange andre sentrale verdier utledet, som likestilling, demokrati og respekt for annerledeshet, for å nevne noe. Dette står slett ikke i motstrid til å være moderne. Vi kan leve i et samfunn med plass til flere livsanskuelser, uten at vi nedvurderer vår egen.

Det er et faktum at stadig færre nordmenn sier de tror på en Gud, mens vi får stadig flere immigranter som gjør det. Den raskeste voksende livssynsgruppen er i dag katolikker, i stor grad polske arbeidsinnvandrere. Tro betyr mye for mange av våre nye landsmenn. Flere av dem har med seg verdier vi ikke kan akseptere, for eksempel synet på likestilling. Det må vi ha lov til å si fra om.

Les også: Andre kommentarer av Siri Wahl-Olsen

– Hva ser du? står det på årets brosjyrer til Olavsfestdagene. Jeg ser en stilisert utgave av Game of Thrones-stjernen Kristofer Hivju, som nå spiller kriger- og helgenkongen Olav. Men hvem av dem er det største idolet for vår tid?

Vi kan jo bare lure.