Det er fare for at Trondheim får et mindre ambisiøst havromssenter enn planlagt.

I februar forpliktet regjeringen seg til å legge fram planer for Ocean Space Centre (OSC) på Tyholt så raskt som mulig. Senteret skal erstatte dagens marintekniske senter, og det skal blant annet bygges nytt dyphavsbasseng, sjøgangsbasseng og nye laboratorier. Målet er at Sintef og det marintekniske forskningsmiljøet i Trondheim skal styrkes, slik at de kan levere konkurransedyktige tjenester til flere næringer, deriblant olje- og gassnæringen, skipsfart og oppdrett.

Nå har det dukket opp skjær i sjøen for OSC. Den opprinnelige vurderingen av senterets lønnsomhet la til grunn at olje- og gassnæringen vil vokse kraftig fram til 2060. Det er mer optimistisk enn regjeringens perspektivmelding, som antar at produktiviteten i næringen vil falle fra 2030. I så fall blir OSC et samfunnsøkonomisk tapsprosjekt, ifølge kvalitetssikringsrapporten fra Oslo Economics og Atkins.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) hevder at det vil være ødeleggende for olje- og gassnæringen hvis OSC ikke bygges. Her er Sandvik på dypt vann. Olje- og gassnæringen kan finne andre leverandører og er ikke avhengig av OSC. Hvis etterspørselen etter fossil energi faller, kan det åpenbart føre til at OSC ikke blir samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Sintef mener at de vil falle gjennom i konkurransen om å levere tjenester til fremtidige havromsnæringer uten et nytt dypvannsbasseng. Spørsmålet er om det er mulig å dekke inntektstapet OSC vil oppleve hvis veksten i olje- og gassnæringen avtar. Det er opp til Sintef å sannsynliggjøre at svaret er ja.

Næringsminister Monica Mæland (H) sier at hun vil lytte til Sintef-ledelsens vurderinger og gjennomføre samtaler med potensielle brukere av senteret. Vi håper nye næringer som dypvanns gruvedrift og vekst i skipsfart kan gjøre OSC lønnsomt. Hvis ikke, må ambisjonene modereres. Det vil være trist for Trøndelag, men i verste fall kan vi stå igjen med anlegg som ligger brakk. Det er ingen tjent med.