De har fortsatt livskraft og bred publikumsappell. For at det skal fortsette slik, må begge oppsetningene stadig videreutvikles.

Trøndelag har grunn til å være stolt av at landsdelen har to av landets tre største teateroppsetninger utendørs. Bare Peer Gynt ved Vinstra har de siste årene solgt flere billetter enn de to trønderske flaggskipene.

I kulturlivet er det likevel slik at også suksesser må moderniseres, hvis de skal beholde sin posisjon. I Verdal har det i mange år pågått en diskusjon om Spelet om Heilag Olav er modent for fornyelse. Olav Gullvåg og Paul Okkenhaug skrev tekst og musikk i 1954, og mange mener stykket i dag virker gammelmodig.

Årets regissør, Hanne Tømta, har foreslått at det blir skrevet et helt nytt stykke om samme tema og at det gamle og nye spelet kan spilles på Stiklestad annethvert år. Vi vet ikke om dette er den beste måten å modernisere Spelet på, det må vurderes nærmere. Men det er viktig at videreutvikling blir diskutert.

Noen liker å se samme forestilling om og om igjen. Mange setter pris på det de kjenner igjen og er fornøyd med at bare små detaljer blir justert. Men hvis Spelet skal beholde sin posisjon i årene framover, må nok formen videreutvikles, slik at stykket får sterkere appell til yngre generasjoner.

Les også: Stiklestad bør fortsatt være et nasjonalt ansvar

Elden på Røros har et mer ungdommelig uttrykk, nærmest som en rockeopera, og har gjennomgått en rekke endringer siden det ble framført ved Slegghaugene på Røros første gang i 1994. Kravet om fornyelse er dermed ikke like påtrengende der.

Både Røros og Stiklestad gjør allerede et verdifullt arbeid med å sette temaene i de to stykkene inn i en dagsaktuell ramme. Olsokdagene på Stiklestad har et innholdsrikt debattprogram der temaet er «ansvar». I tilknytning til Elden får publikum flere foredrag om det evigaktuelle temaet krig og fred.

Historiene som fortelles på scenen er gamle, men innholdet angår også dagens mennesker. Så lenge arrangørene klarer å formidle det til et stort publikum, vil Spelet og Elden beholde sin posisjon som utendørs teater med betydelig kraft.