Hvorfor vil ikke flere bli lærer etter «lærerløftet»?

foto