Kommunen er i ferd med å rasere et fungerende hjelpetiltak

foto