Alle er seg selv nærmest, også Ottervik. Hun burde ha visst bedre

foto