Ulikhetene i lønn og minstelønnssatser er uholdbar

foto