Vi kan ikke ta freden eller demokratiet for gitt

foto