I dag taler kronprins Haakon Magnus som årets olsokprofil på Stiklestad. En opptelling Adresseavisen har gjort viser at tolv menn og kun tre kvinner har vært olsokprofiler siden 2001. Også på talerstolen dominerer mennene. Direktør Turid Hofstad ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter erkjenner at det er blitt slik, men har ambisjoner om å jevne ut kjønnsfordelingen i fremtiden. Eksemplet fra Stiklestad er dessverre mer normalen enn et unntak.

I altfor mange tilfeller opplever vi en overvekt av menn langt utover det som er rimelig på talerstoler og i det offentlige rom. I fjor skrev Marianne Danielsen og Gro Eide den mye diskuterte kronikken «Hvor ble det av alle jentene». De viste til flere eksempler der kvinner ble oversett og tilsidesatt i samfunnsdebatten. Et av eksemplene var hentet fra Trøndelags største næringsarrangement, Manifestasjon, som arrangeres årlig av Næringsforeningen i Trondheimsregionen. I en annonse i forkant av arrangementet var det listet opp en oversikt over 20 foredragsholdere, hvorav kun to var kvinner.

Også i Adresseavisens egne spalter opplever vi ofte en betydelig mannsdominans. Dette skjer selv om vi prøver å være bevisst på å få frem flere kvinnelige kilder og intervjuobjekter. Likevel lykkes vi ikke med det som er vår soleklare målsetting, å speile befolkningen. Det er rett og slett ikke godt nok.

Det finnes ikke noen enkle svar på hvorfor dette mønsteret stadig gjentar seg. I noen sammenhenger er det flere menn å velge i og generelt er menn mer villige til å stille opp enn kvinner. Det er en del av forklaringen, men neppe hele sannheten. Evnen til å ta plass i samfunnsdebatten handler også om selvtillit. Det får man gjerne gjennom anerkjennelse og ansvar. Det ligger mye tradisjon og gamle vaner i å foretrekke menn. Ofte er det heller ikke bevisst, «det bare blir sånn». Men når lite gjøres for å bryte dette mønsteret, skjer det ikke mye forandring.

Hver gang vi får en påminnelse om hvor lav kvinneandelen kan være så skvetter vi til. Er det virkelig så ille? Derfor er det viktig med jevnlige påminnere. Adresseavisen vil fortsette å minne både oss selv og andre på at vi alle har et ansvar for å sikre bedre kjønnsbalanse i det offentlige rom.