Mens Venstre sitter i regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp har SV i Trondheim gjort et forsøk på å bruse med fjærene overfor ordfører Rita Ottervik og Arbeiderpartiet i Trondheim: Dersom Venstre går inn i regjering, må de ut av samarbeidet i trondheimspolitikken. Skjer ikke det, vil SV bryte med «monsterkoalisjonen» i Trondheim. SV har i virkeligheten valgt å bruke nødutgangen, og timingen kan være riktig god.

SV var skeptisk allerede da KrF ble invitert inn i det rødgrønne samarbeidet i 2011. Enda vanskeligere ble det for SV da koalisjonen ble utvidet med Venstre og Granåsenerklæringen ble laget i 2015. Siden den gang har de interne uenighetene mellom de sju partiene i samarbeidet til tider vært turbulent. Mange har følt vanskelighetene med å stå samlet i en koalisjon som favner så bredt politisk, og hvor de politiske motsetningene er forholdsvis store på enkelte områder.

Siden 2015 har det en rekke ganger vært mumlet om å bryte ut at koalisjonen. Småpartiene som samarbeider med det store og mektige Ap har hatt en tendens til å forsvinne. Når mange små inngår kompromiss med en stor, er det vanskelig å se hvor det blir av småpartienes profil og innflytelse. Samarbeidet i Trondheim siden 2003 har i første rekke vært en styrke for Ap, mens de andre partiene har blitt mer utydelige. Nyansene og ulikhetene mellom partiene er blitt glattet ut, og den politiske debatten er i for stor grad flyttet inn på lukkede gruppemøter. Slik har trondheimspolitikken blitt kjedeligere og mindre engasjerende for velgerne. Et brudd, slik SV nå lenge opp til, vil være med på å skape ny dynamikk som kan føre til at bypolitikken blir mer åpen og levende.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Monsterkoalisjonen vil ikke snakke om prinsippene

SV bruker regjeringsforhandlingene som en anledning til å grave seg et revehull som åpner en vei ut av et samarbeidet som klemmer stadig hardere rundt foten. SV mener de ikke kan samarbeidet med et parti som i rikspolitikken velger å sitte i regjering med Høyre og Frp. Det er vanskelig å se at Venstre i Trondheim kommer til å forandre seg fundamentalt over natta dersom de går inn i regjering. Helt siden 2015 har SV og Venstre samarbeidet i Trondheim, og en regjeringsdeltakelse vil ikke endre erklæringen dette samarbeidet er bygget på.

Men med Venstre i regjering vil nok partiets bystyrerepresentanter være nødt til å innta en mer positiv holdning til regjeringens politikk og økonomiske opplegg. Dagens storkoalisjon i Trondheim har ved en rekke anledninger lagt opp til en konfronterende linje med regjeringen Solberg. Dersom Venstre går inn der, skaper man samtidig nye utfordringer i samarbeidet mellom Ap og Venstre her i byen. Det er dette SV ikke vil bli en del av.

Men politikk er også taktikk, prinsipper og følelser. Når SVs nestleder, Snorre Valen, og partiets gruppeleder, Ottar Michelsen, sender beskjed til Rita Ottervik om å kaste Venstre ut, er det neppe fordi de tror at hun kommer til å gjøre det. Utspillet kan ikke tolkes som at SV nå har funnet anledningen som gjør at de nå kan bryte med Rita & Co, og dermed stå friere til å markere sine egne politiske standpunkter frem mot kommunevalget i 2019. At man bruker regjeringsforhandlingene som brekkjern til å åpne utgangsdøra er likevel litt underlig. Det hadde nok gitt mer politisk effekt frem mot valget i 2019 dersom SV hadde funnet seg en politisk stridssak å bryte samarbeidet på.

I det store og hele vil ikke en SV-exit fra samarbeidet endre så mye på den politiske retningen i trondheimspolitikken. De seks andre partiene som trolig fortsetter samarbeidet vil styre etter Granåsenerklæringen og budsjettforliket som ble vedtatt før jul. Men SVs nye rolle kan endre den politiske debatten i bystyret og formannskapet. Frem mot kommunevalget i 2019 kan man se for seg en ny situasjon. Ap er i full krise etter katastrofevalget i 2017. Med SV i opposisjon frem mot lokalvalget i 2019, kan mye skje. Det gjenstår å se om andre småpartier følger SVs eksempel.

LES FLERE AV HARRY TILLERS KOMMENTARER HER