Stadig flere unge opplever at intime bilder de har delt, kommer på avveie. Materialet kan brukes til å trakassere og presse dem som er avbildet. Selv om vi skulle få strengere lover mot spredning av krenkende bilder, er det like viktig at vi blir flinkere til å sikre oss mot denne typen misbruk.

NRK publiserte sist helg en sak om hvordan en mann har terrorisert flere hundre norske kvinner på internett i en årrekke. Han har kommet i kontakt med ofrene sine gjennom et spindelvev av falske e-postadresser, nettsteder og jobbannonser. Han har også brukt nakenbilder som pressmiddel, og på den måten tiltusket seg personopplysninger som han har misbrukt.

GIKK DU GLIPP AV DENNE? Avgiften som gjør at svenske butikkeiere kan le hele veien til banken

Trakasseringen har vært en stor belastning for dem som er rammet. Særlig kan det være en tung bør å bære for unge mennesker, og de fleste blir veldig plaget både mentalt og kroppslig. Følelsen av skyld, skam og tapt kontroll gjør at mange lider i stillhet med den vonde hemmeligheten.

Det eksisterer flere nettforum hvor man bytter krenkende bilder og videoer av andre som om det var fotballkort. Hvert år får tjenesten Slettmeg 600 henvendelser fra mennesker som sliter med å få fjernet bilder og videoer av dem selv på nettet.

Også voksne blir rundlurt, svindlet og trakassert ved å svare på falske e-poster og annonser der avsenderne utgir seg for å være fra velkjente aktører eller venner og kolleger.

Til sommeren legger regjeringen fram et forslag til en strengere lov mot ulovlig spredning av krenkende bilder, men den vil neppe stoppe fenomenet. Digital kriminalitet er svært krevende å avdekke og etterforske, og vi har allerede bestemmelser som rammer slik aktivitet. De aller fleste som driver med dette, vet at de bryter loven.

Det er lett å bli lurt, og ingen skal skamme seg over å ha havnet i uføret. Samtidig må vi bli flinkere til å beskytte oss mot misbruk. Velg alltid sterke passord og bruk tjenester som benytter et ekstra sikkerhetsnivå i tillegg til passord. Man bør være varsom med å oppgi sensitive opplysninger eller private bilder. Å sende nakenbilder av deg selv til en annen via bildedelingstjenesten Snapchat, er definitivt ikke en sikker måte å dele bilder på.