Vi holder ut helt forferdelige opplevelser med hjelpeapparatet, for barnas skyld

foto