Ribbesesongen ble innledet med mange fæle nyhetssaker om gris: Mattilsynet finner ukentlig syke og skadde griser. Det blir stadig mer halebiting, en unormal adferd som betyr at grisen er stresset og frustrert.

Bøndene synes grisene er mer aggressive. Når dårlig dyrevelferd også avdekkes på landbruksskoler og hos en lokallagsleder i Bondelaget, nytter det ikke lenger å skylde på enkelttilfeller.

Det er systematiske problemer i norsk svinenæring. Produksjonspresset er enormt, og den intensive avlen fører til overproduksjon og økende gjeld for bøndene. For grisen er resultatet at naturlige behov nedprioriteres, mens den skal vokse enda raskere og føde enda flere unger. Kanskje ikke så rart om grisen blir aggressiv?

Det er fullt mulig med en svineproduksjon som ivaretar grisens behov langt bedre enn i dag, men det krever at næring og myndigheter samarbeider om en ny kurs.

LES LEDEREN: Må sikre oss best mulig mot nye dyretragedier

Lav antibiotikabruk er viktig, men velferd er mye mer enn helse. Både avl og miljø må bedres dersom den aktive og intelligente grisen skal ha en sjanse til å få oppfylt behovene sine i vår varetekt.

Dyrevernalliansen ga i sommer ut en rapport om dyrevelferdsproblemer i norsk svineproduksjon. Tiltakene vi krevde er overmodne for gjennomføring:

Les også: Kan få norgeshistoriens største bot for overproduksjon

Fokuset i avlen bør vekk fra enda høyere produksjon, og heller rettes mot bedre helse og sosiale egenskaper. Minstekravene til areal må økes, slik at grisene får nok plass til bevegelse og å fungere sammen.

Grisene må få tildelt nok rotemateriale, så de har noe å gjøre i bingen. Alle griser må få fiberrikt grovfôr, i tillegg til kraftfôret, for å hindre sult og magesår. I tillegg bør flere griser få komme utendørs.

Les også: Rema tar kontroll over kyllingen fra egg til filet

Små endringer kan medføre betydelig bedre velferd. Noen bønder går allerede foran, men vi trenger flere! Bønder som utmerker seg på dyrevelferd bør belønnes.

Forbrukere som spiser kjøtt, kan støtte opp om bedre produksjonsformer ved å spise svinekjøtt sjeldnere, og heller betale litt mer.

Den siste tiden har vist oss at norsk gris altfor ofte har svinaktig dårlig dyrevelferd. Grisen fortjener mye bedre!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter