Tord Lien mener Dreams er en prektig samfunnsstøtte. Jeg mener de gjør skade

foto