Brev fra en 3. klasse til politikerne i Trondheim, Trøndelag og hele landet: Vi er bekymret for hva som vil skje i fremtiden

foto