Ingen søkere til ledig sykepleiestilling i sykehjem. Hvorfor?

foto