For at kjøttskammen skal bli lettet, må dyrevelferdsloven styrkes

foto