Trepartssamarbeid reduserer smitte og redder jobber

foto