Barnefordeling: Dagens ordning fungerer åpenbart ikke

foto