Når lego bruker en milliard på å bli mer miljøvennlig, er det ikke bare av moralsk forpliktelse

foto