Næringsforeningen skuffet over Adresseavisen på lederplass: Særskatt på norsk laks vil skade både Trøndelag og Norge

foto