Adresseavisen hevder på lederplass at utviklingen går i feil retning i Midtbyen. Egentlig handler lederen om at trafikkutviklingen er på feil vei ettersom bilen øker mest av alle transportmidlene inn til Midtbyen. Trondheim kommune har som mål at veksten i persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Vi venter derfor spent på de første trafikktellingene etter at det ble innført parkeringsavgift for elbiler i Midtbyen.

Når det er sagt: Det meste går i riktig retning i Midtbyen. Det viser det nylig lanserte midtbyregnskap 2016, som strategisk samarbeidsforum for Midtbyen utgir i fellesskap. La oss ta en rask gjennomgang på status for Midtbyen ved inngangen til 2017. Hverdagen i Midtbyen fungerer godt. 24000 mennesker jobber enten i Midtbyen eller på Brattøra. Tallet holder seg stabilt. Over 4500 mennesker bor i Midtbyen. Det er 136 flere enn for ett år siden. Inklusive studenter er tallet over 6 000.

LES OGSÅ: Superbuss - revolusjon eller keiserens nye klær

Flere kommer til Midtbyen. Totalt reiser over 70 000 personer over 15 år inn til Midtbyen hver dag, 5 000 flere enn året før. Det er bra. I år håper vi på fortsatt vekst – og at de reisende i større grad velger å gå, sykle eller ta kollektivtrafikk. De som bor i Midtbyen reiser mye mer miljøvennlig enn andre i byen. To av tre går, sykler eller bruker kollektivtrafikk. Det motsatte er situasjonen i de ytre delene av byen. Der er to av tre reiser med bil.

Vi vet mye om sammenhengen mellom transportmiddel og handel. Vi vet at Midtbyen er det mest miljøvennlige handelsalternativet i Trondheim. Tall fra handels- og transportanalysen i fjor viser at 73 prosent av dem som handler i Midtbyen går, sykler eller reiser kollektivt, og at de står for 62 prosent av handelsomsetningen. I kjøpesentra utenfor Midtbyen foregår hele 85 prosent av handelsreisene med bil.

Turiståret 2016 var særdeles godt for Midtbyen. Ferie- og fritidsreisende tilbrakte over en halv million gjestedøgn på hotell i Trondheim, ifølge SSB sin hotellstatistikk. Det er en oppgang på 15 prosent fra året før. I tillegg kommer yrkesreiser og kurs- og konferansereiser. Flere av de store cruiseskipene velger nå å legge til kai i Trondheim. De fraktet over 100000 mennesker til Trondheim i fjor. Det er hele 60 prosent opp fra året før.

Arrangementsbyen Trondheim har eksplodert, og Midtbyen er byens dj. Hele 921 arrangement ble lagt til Midtbyen i 2016. Det er nesten hundre flere enn året før. Nesten 12000 mennesker rusler opp og ned Nordre hver dag. Folk liker å sitte på uterestaurant og kafé. Midtbyen fikk i fjor fem nye uteserveringer. I 2015 kom det hele 16 nye. Totalt har Midtbyen nå 78 uteserveringer.

LES OGSÅ: Vi som elsker toget

LES OGSÅ: Bussen skal konkurrere med privatbilen

Vi satser på byrommene i Midtbyen, og nå vet vi mye mer om bruken av dem. Hver dag krysser hele 40000 mennesker byens viktigste byrom, Torvet, mens andre byrom nærmest ligger øde.

Det best likte byrommet i Midtbyen er Kongens gates allmenning, som fikk 7,8 av 10 mulige poeng i en omfattende byromsundersøkelse. Når vi spør hva besøkende ønsker seg mer av i byrommene, svarer de fleste benker og mer grønt.

Vi vet mye om handlevanene til folk, fordi vi gjennomførte en handlevaneundersøkelse i 2015. Der svarte de fleste, 45 prosent, at de foretrekker en kombinasjon av Midtbyen og andre handelsområder når de skal handle. Handlemiljø, kos og stemning, utvalget av butikker og nærhet til bosted er viktig for handlende i Midtbyen. Forutsigbare åpningstider og parkeringsmuligheter er noe vi skal bli bedre til å informere om ettersom det er viktig for mange.

LES OGSÅ: Slik kan toget bli en ny bybane

Midtbyen som handelssentrum må styrkes. Totalomsetningen for handel er på 3,3 milliarder kroner. Den er svakt oppadgående, men et godt stykke unna målsettingen på 5 prosent årlig vekst. Særlig er servering, service, tjenester, og klær, sko og reiseeffekter viktig for Midt-byen. Halvparten av omsetningen totalt i Trondheim i disse bransjene foregår i Midtbyen.

Folk blir stadig mer tilfreds med renhet og vedlikehold i Midtbyen, og tilfredsheten har nå kommet på et stabilt høyt nivå. For tolv år siden var tilbakemeldingen på et bunnivå med 44 prosent tilfredshet på renhold i gater i Midtbyen. I fjor var tilfredsheten på 68 prosent.

Luftkvaliteten i Midtbyen er bra, og langt bedre enn nasjonale minstekrav.

Bylufta har blitt mye renere de siste årene takket være bedre renhold, nye gassbusser, og flere elbilister, kollektivreisende, syklister og gående.

Totalt sett går altså utviklingen i riktig retning i Midtbyen. Når vi nå har fått et godt faktagrunnlag gjennom Midtbyregnskapet, vet vi mye om hva vi må gjøre noe med for at utviklingen skal bli enda bedre for hele regionens identitetsbærer, og byens handels- og kultursentrum.

Det skal vi jobbe sammen for å oppnå. Midtbyen og Trondheims befolkning fortjener det.