Derfor bør vi diskutere om vi bør gå inn i EU

foto