SV Trøndelag ønsker trafikksikre veier i Trøndelag: Folket i Ytre Namdal må sjøl bestemme om de vil betale «Laksevei Nord» med bompenger

foto