Vi er mot sammenslått museum på Leüthenhaven

foto