Trøndersk landbruk må få et økonomisk løft i 2022

foto