Vi krever en trygg og forutsigbar arbeidshverdag!

foto