Respekter høgsterettsdomen og lytt til samane

foto