Cruisenæringen har et gedigent utslippsproblem. I fjor sto den for om lag tre prosent av de samlede utslippene fra innenlands transport i Norge. Næringen bør møtes med tydeligere regler både lokalt og nasjonalt.

Når cruiseturismen er i sterk vekst og 2018 ligger an til å bli et toppår, er det blant annet som resultat av et iherdig arbeid fra offentlige instanser som Innovasjon Norge. Som medeier i Trondheim Havn er også Trondheim kommune indirekte pådriver for å øke antall cruiseanløp til Trondheim, som medlem av Trondheim Cruise Network Mid-Norway. At det stilles få miljøkrav til cruiseskipene som kommer, er derfor nedslående.

LES ARTIKKELEN: Cruiseskip i norske farvann slipper ut like mye som hele fergeflåten til sammen

Problemet med forurensning fra cruisenæringen har lenge vært omdiskutert. Under Stortingets behandlingen av Klimameldingen i mai, ble det vedtatt i å stramme inn utslippskrav fra skip som trafikkerer norske fjorder. I 2017 fikk Sjøfartsdirektoratet i oppgave å utarbeide et regelverk for å regulere utslippene i verdensarvfjordene. Stortinget vedtok dessuten at regjeringen må etablere en strategi for landstrøm og ladestrøm i de største havner og cruisehavnene i Norge innen 2025.

Skip som er bygget etter år 2000, har motorer med moderne renseteknologi. Utslipp fra båtene kan også reduseres ved bruk av renere drivstoff. Av årets cruiseanløp til Trondheim Havn var likevel nesten halvparten av skip bygget før 2000. Heller ikke landstrøm er et fullgodt alternativ. Trondheim Havn har riktignok mottatt Enova-midler til landstrømanlegg for hurtigruten. Men en tilsvarende løsning for cruiseskip ville blitt mye dyrere. Dessuten skjer brorparten av utslippene når skipene er til sjøs.

LES KOMMENTAREN: Cruiseskip forurenser like mye som én million dieselbiler i Trøndelag

Når Enova-sjef Nils Kristian Nakstad sier at cruisenæringen selv må tar grep for å redusere utslippene har han helt rett. Cruiseturismen bør underlegges like strenge krav som annen transport. I tillegg til Sjøfartsdirektoratets regelverk som ferdigstilles i år, må en også kunne forvente at det tas grep lokalt.

LES ARTIKKELEN:  - Landstrøm for cruiseskip er et dårlig klimatiltak

Trondheim kommune og Trondheim Havn kan for eksempel kreve at skip som ankommer byen bruker rent drivstoff, og at det stilles tilsvarende krav for skip bygget før årtusenskiftet.