Skiforbundet har fått mye fortjent kritikk det siste året. Hendelsene berører mange og det har vært en tøff periode for alle involverte. Negativ omtale i media er en naturlig konsekvens etter alt som har skjedd. Noen lite gjennomtenkte og kritikkverdige uttalelser fra oss har ikke gjort medietrykket noe mindre.

De fleste hendelser, beslutninger, mangel på beslutninger og uttalelser er analyserte. Konklusjonene har med få unntak dreid seg om manglende ydmykhet, systemsvikt og ledere som ikke tar ansvar. Skiforbundet har lest, lyttet og kommentert kritikk fra ulikt hold i månedsvis. Det er en virkelighet man må forholde seg til når man er i en selvforskyldt krise.

Les også: Sjokkmåling viser krise for skiforbundet: - Vi kan ikke leve med dette

Faktafeil

Faktafeil, vesentlig informasjon som uteblir og anklager det nesten er umulig å forsvare seg mot er dessverre også en del av denne medievirkeligheten. Dessverre er kommentator Kjetil Kroksæter blant dem som den siste tiden har valgt et fokus der viktige fakta er fraværende. En formsvikt fra den respekterte kommentatoren som både overrasker og skuffer.

I flere kommentarer, senest den siste uka, kommer Kroksæter med en rekke overfladiske, løsrevne påstander uten noen form for argumentasjon eller helhetlig analyse. Skiforbundet hevder ifølge Kroksæter at det er helt uten skyld i det som har skjedd, de skyver andre foran seg og lærte ikke noe etter Sundby-saken.

Les Kjetil Kroksæters kommentar her: Det er ikke utøverne som ødelegger omdømmet - det er lederne

Selvforskyldt krise

Når en organisasjon befinner seg i en selvforskyldt krise er det et enkelt råd å legge seg flat. Stempelet som lite ydmyk og forklaringer som fort blir til bortforklaringer er utfordringer som alle involverte møter. Og det finnes gode eksempler det siste året på at ydmykheten burde hatt et større fokus i Skiforbundet.

Vi velger likevel å ta til motmæle når alt det som er gjort de siste månedene av tillitsvalgte, ansatte og ledelse ikke blir nevnt med et ord. På www.skiforbundet.no finnes en oversikt over alle tiltak i forbindelse med Sundby-saken og frem til i dag. Kontrasten er stor til den virkeligheten Kroksæter beskriver.

Opptatt av debatt? Les også: Jeg er invitert på jentelunsj, jentetur, jentefrokost - og for meg blir det et steg tilbake

Tok tak

Skiforbundet tok tak i en rekke ting etter Sundby-saken. En ekstern granskning av medisinbruk ble iverksatt da det ble stilt spørsmål ved det, den følgende rapporten og oppfølgingen av den, viser at det er åpenhet, ydmykhet og vilje til å gjøre nødvendige grep i norsk langrenn og sentralt i forbundet. Å gå åpent ut med omdømmemålinger som viser store utfordringer, forteller mye om en organisasjon som fokuserer på forbedring på alle områder.

Forbedringsprosjektet VerdiSki pågår for fullt og fokuserer på alle sider av driften i langrenn og sentralt. Tilbakemeldingene fra samarbeidspartnere og andre involverte er positive, og vi håper og tror prosjektet vil sette spor etter seg i norsk idrett.

Mer debatt: Sjokkerende uttalelser om kvinner i brannvesenet

Takhøyde

Det er stor takhøyde i Skiforbundet og hendelsene det siste året har ført til tøffe evalueringer for hele organisasjonen. Konklusjonen er at noe helt klart kunne vært håndtert bedre, men at man også i denne vanskelige perioden og under svært hardt press har gjort nødvendige og riktige grep.

Sakene det dreier seg om er kompliserte og det er mange ulike meninger om riktig og galt både i Norge og i utlandet.

Hør våre kommentatorer og gjest Lars Haltbrekken snakke om  valget, hijab, fengselsliv og Game of Thrones.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

foto
Innleggsforfatteren: Espen Graff er kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund Foto: Larsen, Håkon Mosvold, NTB scanpix