At en slik mistanke oppstår, betyr at Mattilsynet må føre enda strengere kontroll.

Nyheten før helgen om at det er funnet E.coli-bakterier i kylling fra Norsk Kylling, er i første omgang beklagelig for Rema. De sliter med svekket omdømme og synkende omsetning, og i tillegg eier de bedriften der bakteriene er funnet.

Kyllingslakteriet på Støren har i en årrekke fått negativ medieomtale. Norsk Kylling ble av mange ansett som en cowboybedrift der jakten på profitt var viktigere enn matsikkerhet og ansvarlig drift. Da Rema gikk inn som eier i 2012, foretok de en kraftig opprydding , men tidligere synder førte til at Fylkesmannen i 2013 anmeldte bedriften til politiet for brudd på utslippstillatelsene. I 2015 ble det funnet listeriabakterier i salatkjøtt fra Norsk Kylling.

Alt dette, sammen med det ferske funnet av E. coli-bakterier, kan få noen til å tvile på om Rema har ryddet opp slik de sa de skulle. På toppen av all annen motgang, er det svært uheldig for selskapet. Sannsynligvis er det også urettferdig, for Mattilsynet har gitt Rema ros for oppryddingen de har gjort.

- Et fungerende kvalitetssystem er kommet på plass etter at Rema kom inn som eier. Hovedinntrykket nå er at det meste er på stell, sa Mattilsynet til Adresseavisen etter et besøk hos bedriften for to år siden. Bakteriefunnet må nok anses som et uhell som kunne ha rammet mange andre slaktere og leverandører i norsk matindustri.

I et større perspektiv er bakteriefunnet derfor ikke bare et problem for Rema, men for hele matvarebransjen. De tre store aktørene konkurrerer først og fremst på pris. Det fører til en industriell matvareproduksjon der effektivitet og lønnsomhet i så stor grad settes i høysetet at det kan oppstå tvil om matsikkerheten blir tillagt sterk nok vekt.

Mattilsynet gjør allerede en grundig jobb med å overvåke norsk matproduksjon. Den usikkerheten som bakteriefunn fører til, betyr likevel at de må intensivere arbeidet, samtidig som hele matvarebransjen må granske seg selv med kritisk blikk.