Hva kan vi gjøre for å hindre bruk av atomvåpen?

foto