Jeg er 40 år og uten barn. Da blir jeg sett på som en av samfunnets tapere

foto