Det er vanskelig for kreftoverlevere å snakke om dette

foto