Jeg er lærer. Bare litt provosert. Men jeg undres

foto