Folk med helseproblemer straffes for å prøve å stå i jobb

foto