Det gjøres feil som setter grunnleggende norske interesser og utenrikspolitiske hensyn på spill

foto